Раздел РОЗДІЛ III. ДАНІ. ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ. МОДЕЛІ