197. § 23. Богоподібні лики, або Ікони як історичні пам’ятки