Раздел WSTĘP. §1. Tekst. Powtórzenie wiadomości o tekście