Раздел РОЗДІЛ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас. § 11. Чисті речовини і суміші