Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних