Раздел Частина четверта. СВІТ ДИТИНСТВА ТА МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ЛІТЕРАТУРІ