Раздел РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ. § 2. Уявлення про Землю в давнину