Раздел РОЗДІЛ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ. § 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори