Раздел РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ. § 3. Відкриття нових земель у VIII—XV ст