Раздел РОЗДІЛ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ. § 47. Підземні води