Раздел РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ. § 6. Сучасні географічні дослідження