Раздел РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР. 4.2. Створення текстового документа. Уведення та редагування тексту