Раздел РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ. Практична робота № 2. «Складання алгоритмів і виконання їх у середовищі виконання алгоритмів Scratch»