54. 2.2. Макети слайдів. Додавання об’єктів до слайдів