60. § 9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа