Раздел Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування. § 22. Поняття про машини та їх призначення