156. § 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні