92. § 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни