Раздел § 19. Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів