Раздел § 38. Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва