Раздел § 49. Практичне заняття. Як скласти історичний портрет Цезаря