Раздел РОЗДІЛ 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ. § 8. Практичне заняття. Де і як жили первісні люди на території сучасної України