Раздел § 28. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів