188. § 38. Утворення імперії Александра Македонського