197. § 40. Елліністичні держави в 4-2 ст. до н. е. Культура еллінізму