Раздел Розділ 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ. § 6. Суспільна організація та організація влади за первісних часів