Раздел Розділ 5. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ. Тема 12. Давні слов’яни та їхні сусіди