Раздел Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки. § 16. Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії