Раздел Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки. § 17. Давній Китай