140. § 32. Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції