200. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом додавання