Раздел Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника