206. § 28. Розв'зування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способами підстановки