208. § 29. Розв'зування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способами додавання