Раздел § 15. Паразитичні та кровосисні членистоногі.