Раздел § 22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини