Раздел § 9. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість