Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 13. Відносність механічного руху. Тіло відліку