Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 16. Рівномірний прямолінійний рух та його швидкість