Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 17. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху