Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 19. Рівноприскорений рух. Прискорення