Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу