Раздел 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу