Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи