Раздел РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА. § 13. ВЛАСТИВОСТІ Й ДІЇ СВІТЛА