Раздел РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА. § 16. ТІНЬ І ПІВТІНЬ