Раздел РОЗДІЛ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ. § 4. МАКРОСВІТ, МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ. ВЗАЄМОДІЇ ТА СИЛИ