Раздел § 14. Рівномірний рух матеріальної точки по колу