Раздел § 2. Фізичні тіла. Початкові відомості про будову речовини