Раздел Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ. § 41. Закон збереження й перетворення енерії в механічних процесах і його практичне застосування